Nil Köken, Ankara, 1976

E mail: nil_koken@yahoo.com
 
2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. 2003’te aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat dalında yüksek lisans programını “Plastik İmgelerle Yol ve Yolculuk” konulu teziyle tamamladı. Halen aynı bölümde sanatta yeterlik programına devam etmektedir.
 
Kişisel Sergi:
 
2008 “Yaşamdan Portreler”, Atlas Sanat Galerisi, Ankara.
 
Some Group Exhibitions:
 
2009 “Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Açılış Sergisi ”, Ankara.
2009 “Tılsım”, Turgutreis, Bodrum, Türkiye.
2008 “Steff Adams, Franz Bahr, Sylvia Vandermeer ile Dörtlü Sergi”, Galerie des Wahnsinns, Ratingen, Almanya.
2008 “Bir Manimiz Yok”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yeni Bina, Beytepe, Ankara.
2008 “C 4” Grup Sergisi, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.
2007 “Böyle Zamanlarda”, TÜYAP Sanat Fuarı, İstanbul.
2007 “Yeni Biçim Yeni İzlenim”, Goethe Institute, Ankara, Turkey.
2007 “Hasanoğlan-Elmadağ Kış Sanat Festivali”, Elmadağ, Ankara.
2007 “Çocuksu”, Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi, Ankara.
2006 “Nazım Hikmet Anısına”, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.
2006 “Türkiye Resimleniyor” Sergisi, TBMM, Ankara.
2006 “Tüyap Art Fuarı”, İstanbul.
2006 “Cüret Edemediğimiz Yanlış”, Pathras, Yunanistan.
2006 3. Uluslararası Resim Sempozyumu “Haydi Göç Hakkında Konuşalım”, Pathras, Yunanistan.
2005 “Genç Türk Sanatından Bir Kesit” Plastik Sanatlar Sergisi–1, Hacettepe Üniversitesi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi, Ankara.
2005 “Peyzaj” Grup Sergisi, Devlet Resim Heykel Müzesi, Ankara.
2004 Gongju Uluslar arası Sanat Festivali, Lim Lip Museum, Gongju, Kore.
2004 Türkiye-Incheon Uluslar arası Çağdaş Sanatlar Dostluk Sergisi, Incheon, Kore.
2003 “Hal Böyleyken” Grup Sergisi, Ziraat Kültür Merkezi, Ankara.
2003 22. Uluslar arası İskenderiye Bienali, İskenderiye Güzel Sanatlar Müzesi, İskenderiye, Mısır.
Nil Köken, Ankara, 1976

E mail: nil_koken@yahoo.com
 
Graduated from Hacettepe University Fine Arts Faculty Painting Department in 2002. She started to work as a researdh assistant at the same department in 2003. Two years later she completed her MA degree and she is still studying and working at the same University to complete her PhD.
 
Solo Exhibition:
 
2008 “Portraits from Life”, Atlas Art Gallery, Ankara.
 
Group Exhibitions:
 
2009 “Opening Exhibition of Hacettepe University Fine Arts Faculty”, Ankara, Turkey.
2009 “Tılsım”, Turgutreis, Bodrum, Turkey.
2008 “Exhibition with Steff Adams, Franz Bahr, Nil Köken, Sylvia Vandermeer”, Galerie des Wahnsinns, Ratingen, Germany.
2008 “Bir Manimiz Yok”, Hacettepe University Faculty of Fine Arts - New Building, Beytepe, Ankara, Turkey.
2008 “C 4” Group Exhibition, Contemporary Art Center, Ankara, Turkey.
2007 “In Times like These”, TÜYAP Art Fair, İstanbul, Turkey.
2007 “New Form New Impression”, Goethe Institute, Ankara, Turkey.
2007 “Hasanoğlan-Elmadağ Winter Art Festival”, Elmadağ, Ankara, Turkey.
2007 “Çocuksu”, Bilkent University Gallery, Ankara, Turkey.
2006 “Dedicated to the Memory of Nazım Hikmet ”, Contemporary Art Center, Ankara, Turkey.
2006 “Türkiye Resimleniyor” Exhibition, Turkish Great Assembly, Ankara, Turkey.
2006 “Tüyap Art Fair”, İstanbul, Turkey.
2006 “The Wrong We Didn’t Dare”, Pathras, Greece.
2006 “3rd International Painting Symposium- Let’s Talk About Immigration”, Pathras, Greece.
2005 “A Perspective From Young Turkish Art” Plastic Arts Exhibition–1, Hacettepe University Ahmet Göğüş Art Gallery, Sıhhiye, Ankara.
2005 “Peyzaj” Group Exhibition, National Art Museum, Ankara.
2004 Gongju International Art Festival, Lim Lip Museum, Gongju, Korea.
2004 Turkey-Incheon International Contemporary Arts Exibition, Incheon, Korea.
2003 “Hal Böyleyken” Group Exhibition, Ziraat Culturel Center, Ankara.
2003 22. International Alexandria Biennale, Alexandria Museum of Fine Arts, Egypt.
Nil Köken, Ankara, 1976

E mail: nil_koken@yahoo.com
 
Ausbildung :
 
Nil Köken hat HACETTEPE Universität, Fakultät Feine Künste, Abteilung Malerei besucht und im Jahre 2002 absolviert. Im Jahre 2003 hat sie in der gleichen Abteilung als sachverständige Bearbeiterin angefangen. Ihre Diplomarbeit hat sie in HACETTEPE Universität, Soziale Wissenschaft Institut, Abteilung Malerei, mit dem Thema “Die Reise mit der Marschroute in das plastische Traumbild” in dem Jahr 2005 gefertigt. Sie ist weiterhin in gleicher Abteilung mit der Programme “die Kompetenz in die Kunst” beschäftigt.
 
Persönliche Gemälde Ausstellung :
 
2008 “Portrats ins Leben”, Atlas Art Galerie, Ankara
 
Folgende Austellungen Beteiligt :
 
2008 “Wir haben keine Hindernis”, Hacettepe Universität, Fakultät Feine Künste Beytepe, Ankara
2008 “C-4 Malerei Ausstellung”, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara
2007 “Die Zeiten”, TÜYAP Sanat Fuarı , İstanbul
2007 “Neuem Sicht, Neue Form”, Göethe Institut , Ankara
2007 “Kindisch”, Bilkent Universität, Ausstellungs- Halle , Ankara
2006 “Andenken für Nazım Hikmet”, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara
2006 “Türkei Wird Bemalt”, Türkische Parlament, Ankara
2006 “Tüyap Art Ausstellung”, İstanbul
2006 “Die Irrtum was wir nicht wagen”, Enternationale Malerei Fest, Pathras , Griechenland
2006 “Dritte Enternationale Malerei Symposium”, Wir sprechen über Umzug. Pathras , Griechenland
2005 “Einen Schnitt aus der Kunst von den neuen türkischen Generation”, Plastische Kunst Ausstellung 1, Hacettepe Universität Ahmet Göğüş Arts Galerie, Sıhhiye , Ankara
2005 “Die Landschaft”, Gruppen Ausstellung - Staatliche Art Museum , Ankara
2004 “Enternationale Kunst Fest Gongjiu”, Lim Lip Museum , Gongju - Korea
2004 “Türkei – Incheon Enternationale neue Kunst Austausch Ausstellung”, Incheon-Korea
2003 “In diesem Falle”, Gruppen Ausstellung , Landwirtschaftliche Kultur Zentrum-Ankara
2003 “22’ste Alexandria Enternationale Bienal”, Alexandria Art Muzeum , Ägypten