Gölgenin Fısıltısı / Whispering of the Shadow

Ormanın Ruhu / Spirit of the Forest

Ormanın Ruhu/Spirit of the Forest, 2013, TUY OOC

Şaman / The Shaman

Şaman I/Shaman I, 2013, TUY OOC

Gölge / The Shadow

Şaman II/ Shaman II, 2013, TUY OOC

Şifa / The Healing

Şifa/Healing, 2013, TUY OOC

İzleyen / The Observer

İzleyen/Observer, 2014, TUY OOC

Karşılaşma / Encounter

Karşılaşma/Encounter, 2015, TUY OOC

Melek / The Angel

Melek/Angel, 2015, TUY OOC

Arada/Amidts

Arada/Amidts, 2015, TUY OOC

Kuğular / Swans

Kuğular/Swans, 2015, TUY OOC

Tuzak / The Trap

Tuzak/Trap, 2014, TUY OOC

Shakti

Shakti, 2015, TUY OOC

Bulucu / The Finder

Bulucu/ The Finder, 2015, TUY OOC