Buluttan Güller / Roses From Clouds

detay/detail

 

Güz / Autumn

150x150cm, Tuval Üzerine Yağlıboya/Oil On Canvas, 2011.

 

Tereddüt / Hesitation

90x120cm, Tuval Üzerine Yağlıboya/Oil On Canvas, 2011.

 

Ay Altında Barış / Peace Under the Moon

150x120 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya/Oil On Canvas, 2017.

1
1
nil köken

2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. 2003’te aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. “Plastik İmgelerle Yol ve Yolculuk” konulu Sanat Eseri Raporuyla Yüksek Lisans programını 2005 yılında, “Düşsel Bahçe Resimleri” konulu Sanat Eseri Raporuyla Sanatta Yeterlik Programını 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalında tamamladı. 2018 yılında Doçentlik ünvanı alan Nil Köken halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Hakkımda / About Me

Resimler / Paintings

Ay Altında Barış/Peace Under the Moon

Ay Altında Barış/Peace Under the Moon, 2017, TUY OOC

Hakikatin Gözleri /The Eyes of the Truth

Hakikatin Gözleri /The Eyes of the Truth , 2017, TUY OOC

Büyükanne/Grand Mother

Büyükanne/Grand Mother , 2017, TUY OOC

Masumiyet İçin Düşler I/Dreams for Innocence I

Masumiyet İçin Düşler I/Dreams for Innocence I, 2017, TUY OOC

Masumiyet İçin Düşler II/Dreams for Innocence II

Masumiyet İçin Düşler II/Dreams for Innocence II, 2017, TUY OOC

Kubaba’nın Arıları/The Bees of Kubaba

Kubaba'nın Arıları/The Bees of Kubaba, 2017, TUY OOC

Sevinçli Sıçaryış/Jump for Joy

Sevinçli Sıçaryış/Jump for Joy , 2017, TUY OOC

Yağmur/Rain

Yağmur/Rain, 2017, TUY OOC

Yeryüzü İçin Şifa/Healing for Mother Earth

Yeryüzü İçin Şifa/Healing for Mother Earth , 2017, TUY OOC

Zamanın Çarkları/Wheels of Time

Zamanın Çarkları/Wheels of Time, 2017, TUY OOC

Zen is zen

Zen is zen, 2017, TUY OOC

Gezgin/Traveller

Gezgin/Traveller, 2017, TUY OOC

Dinle/Listen

Dinle/Listen, 2017, TUY OOC

Kirpi/The Hedgehog

Kirpi/The Hedgehog, 2009, TUY OOC

Buluttan Güller/Roses From Clouds

Buluttan Güller/Roses From Clouds, 2016, TUY OOC

Büyülü Orman I

Büyülü Orman I, 2016, TUY OOC

Büyülü Orman II

Büyülü Orman II, 2016, TUY OOC

Ormanın Ruhu/Spirit of the Forest

Ormanın Ruhu/Spirit of the Forest, 2013, TUY OOC

Şaman I/Shaman I

Şaman I/Shaman I, 2013, TUY OOC

Şaman II/ Shaman II

Şaman II/ Shaman II, 2013, TUY OOC

Şifa/Healing

Şifa/Healing, 2013, TUY OOC

İzleyen/Observer

İzleyen/Observer, 2014, TUY OOC

Karşılaşma/Encounter

Karşılaşma/Encounter, 2015, TUY OOC

Melek/Angel

Melek/Angel, 2015, TUY OOC

Arada/Amidts

Arada/Amidts, 2015, TUY OOC

Kuğular/Swans

Kuğular/Swans, 2015, TUY OOC

Tuzak/Trap

Tuzak/Trap, 2014, TUY OOC

Shakti

Shakti, 2015, TUY OOC

Bulucu/The Finder

Bulucu/ The Finder, 2015, TUY OOC

Güz 2/Autumn 2

Güz 2/Autumn 2, 2011, TUY OOC